مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی با حمایت دانشگاه ها و مجامع علمی معتبر در تاریخ11 اسفندماه 1395 مطابق با 1مارس 2017 دراستانبول ترکیه برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران تمام گرایش های رشته های علمی و صنعتی خواهند بود.

کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تاضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیزاستفاده نمایند:


 • کليه نهادها و سازمان هاي سياستگذار در امور مهندسی و فناوری هاینوین
 • دانشگاه  ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
 • انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مهندسی و علوم
 • شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه های مهندسی و علوم
 • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مهندسی وعلوم
 • دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مهندسی وعلوم


تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در:

 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی

اخبار نمایه سازی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی، علوم و تکنولوژی